Skip to content

Często Zadawane Pytania

FAQ

Tak, w ramach realizacji WWR zapewniamy dostosowane terapie do indywidualnych potrzeb dziecka.

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok z wyjątkiem 3-tygodniowej przerwy wakacyjnej ustalanej przez organ prowadzący.

Maksymalnie grupa może liczyć 10 dzieci.

Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

Przedszkole realizuje cele podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o autorski program „Wędrówka ze Słoneczkiem”.