Skip to content

Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina
w Jastrzębiu-Zdroju

Aktualności z Facebooka

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Warunkiem przyjęcia do przedszkola terapeutycznego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Masz pytania sprawdz zakładkę FAQ
Nie znalazłeś/aś odpowiedzi zadzwoń: 725 250 725

Jak zapisać dziecko na Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Warunkiem przyjęcia na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Masz pytania sprawdz zakładkę FAQ
Nie znalazłeś/aś odpowiedzi zadzwoń: 725 250 725