Skip to content

Terapie w naszym przedszkolu

Terapie dla dzieci w Bielsku-Białej

Integracja sensoryczna jest dość popularną w ostatnich latach formą wsparcia dziecka z niepełnosprawnością ale nie tylko.
I dobrze!
Ma bowiem ogromny wpływ na poprawę jakości życia dziecka. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozumienie i porządkowanie bodźców, które są dostarczone z otoczenia oraz naszego ciała poprzez zmysły.
Dzięki temu, zarówno osoba dorosła jak i dziecko, może zrozumieć jak funkcjonuje świat, przewidzieć niebezpieczeństwo oraz nadać sens bodźcom, które są przez nie odbierane tak naprawdę w każdym momencie i w najróżniejszym natężeniu. Jeżeli proces ten jest zaburzony z jakiegoś powodu, często pojawiają się problemy z zachowaniem, koncentracją czy koordynacją. Co więcej, terapia ta sprawia dziecku ogrom radości, bowiem skupia się na zadaniach związanych najczęściej z zabawą, takich jak huśtanie, balansowanie, zabawy z piłkami czy hamaki, dzięki czemu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Jedna z terapii, które sprawiają, że mamy szeroki uśmiech na twarzy, patrząc na radość dzieci z obcowania ze zwierzętami. Niesamowita moc takiego spotkania sprawia, że metoda ta jest jedną z atrakcyjniejszych oraz cieszącą się wieloma sukcesami. Mamy świadomość, że kontakt ze zwierzętami ma znaczący wpływ na rozwój dziecka, jego postrzeganie świata, poczucie bezpieczeństwa, szacunku i bliskości. Te niesamowite spotkania dzieci i zwierząt sprawiają, że nawet te najbardziej nieśmiałe i wycofane, otwierają się i wychodzą ze swojej strefy komfortu. Widząc zaangażowanie dzieci w zajęcia, w planie działań terapeutycznych zapewniamy dzieciom dogoterapię, alpakoterapię, felinoterapię i hipoterapię. Każda z nich ma znaczenie w procesie rozwoju dziecka, co jest dla nas sygnałem do tego, by były dostępne w naszych placówkach.
Nie od dziś wiadomo, że sztuka ma niezwykłą moc. Korzystając więc z tej wiedzy, dajemy możliwość takiego rodzaju terapii w naszych przedszkolach. Arteterapia to nic innego, jak terapia poprzez szeroko pojętą sztukę. Podejmowanie przez dziecko różnych działań artystycznych pozwala mu wyrazić siebie, poznać swoje możliwości, odkryć to, co może dla niego do tej pory nieznane. Często to dopiero sztuka pozwala się otworzyć osobom z problemami psychicznymi czy niepełnosprawnościami. Takie otwarcie się, jest niezwykle cenne i ważne, bowiem terapeuta dopiero wtedy ma możliwość dotarcia do dziecka. Co najważniejsze w arteterapii to to, że nie są tutaj wymagane żadne specjalne uzdolnienia! Nie jest ważny efekt końcowy danego zadania a sam proces terapeutyczny. Szczególnie osoby nieśmiałe, niezdecydowane, mające problemy komunikacyjne, zmagające się z zaburzeniami lękowymi, odnajdą w tej metodzie sposób na funkcjonowanie bez utrudnień. Swoista ekspresja artystyczna daje dziecku poczucie wolności, kontroli sytuacji oraz satysfakcji, co w niezwykły sposób wpływa na jego możliwości rozwojowe.

Terapia dźwiękiem jest znana od najdawniejszych lat, sprawdzona i przynosząca zaskakujące sukcesy. Nie mogliśmy przejść wobec niej obojętnie, wiedząc jaki znaczący wpływ ma na organizm zarówno pod względem fizycznym jak i psychoemocjonalnym. Terapia dźwiękiem pozwala wprowadzić nas w stan euforii oraz wyciszenia, wywołuje szereg emocji. Pomaga się odprężyć oraz niwelować stres, co pozwala dziecku na niezmąconą niczym swobodę w działaniu i przekazywaniu myśli czy emocji. Terapia dźwiękiem jest niezwykle przyjemna a zarazem wszechstronna i bezpieczna. To jedna z tych terapii, które najbardziej lubimy ze względu na jej holistyczny wymiar, który sprawia że jej działanie odczuwalne jest w organizmie na wielu poziomach jednocześnie. A czegóż chcieć więcej?

Metoda Weroniki Sherbourne, inaczej zwana Metodą Ruchu Rozwijającego to jedna z bardziej ulubionych metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Dzieci podczas zajęć wykonują określone ruchy pozwalające rozwijać świadomość swojego ciała, przestrzeni czy efektywniejsze wchodzenie w relacje i komunikatywność. Podstawą metody jest ruch i kontakt z osobą dorosłą. Dominuje tutaj prostota, swoista swoboda i naturalność, dzięki czemu dzieci czują się komfortowo, bezpiecznie i sprawia im to ogromną radość. Metoda ta pozwala na budowanie więzi oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju i korygowanie zaburzeń. Metoda tak naprawdę opiera się na tym, co dzieci kojarzą z radością dzieciństwa, czyli np. podrzucanie, turlanie czy siłowanie. Jak wiadomo, nic nie przynosi takich efektów, jak terapia poprzez zabawę.

Jedna z terapii, w której mieści się szeroki wachlarz różnorodnych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie procesów, które w jakikolwiek sposób zakłócają proces porozumiewania. To stopniowe korygowanie zakłóceń, które wpływają na mowę dziecka a tym samym budzą wiele trudnych dla niego sytuacji od poczucia wyobcowania i niezrozumienia po zachowania trudne, wynikające z rodzącej się w dziecku frustracji i niemocy. Dlatego tak ważne jest aby terapia była odpowiednio wcześnie i rzetelnie poprowadzona, pod okiem specjalisty. Terapia logopedyczna to duże pole do działania, które zajmuje się usprawnianiem motoryki narządów mowy, korygowaniem wad wymowy, poprawieniem jakości funkcji językowych ale także fonacyjnej i oddechowej, rozbudowaniem zasobu słownictwa oraz daniem dziecku narzędzia w postaci alternatywnych zachowań komunikacyjnych, kiedy jest taka potrzeba. Warto podkreślić, że całkowity brak lub zaburzona komunikacja, są najczęstszą przyczyną, która utrudnia dziecku prawidłowy rozwój, dlatego tak ważne jest by każde z dzieci miało możliwość diagnozy oraz późniejszej terapii.
Terapia taktylna, czyli stymulacja systemu taktylnego to techniki masażu i stymulacji skóry, co wpływa korzystnie na rozwój funkcji mózgowych oraz całości układu nerwowego. Terapia taktylna łączy w sobie założenia psychologii, neurologii czy integracji sensorycznej oraz związku, zachodzących w mózgu procesów z zachowaniem człowieka. Terapia ma na celu dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych aby dziecko mogło spontanicznie formułować reakcje na otaczające środowisko i jego bodźce. Terapia charakteryzuje się spokojnymi, powolnymi i rytmicznymi ruchami, co jest przyjemnym odczuciem dla dziecka, tym bardziej że wiąże się ze schematem i sekwencją ruchów masażu oraz stymulacji skóry, co dla dziecka wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa związanego z przewidywalnością. Czy może być przyjemniejsza terapia niż ta, która jednocześnie sprawia dziecku przyjemność a zarazem przynosi określone, widoczne efekty? Odpowiedź jest prosta!
Podczas zajęć, fizjoterapeuta ma za zadanie utrzymać, rozwijać i / bądź przywracać zdolność ruchową. To wykorzystanie ruchu oraz fizykoterapii, która wykorzystuje inne niż ruch czynniki fizyczne. Fizjoterapia łączy w sobie szereg zagadnień związanych z ruchem i stanowi podstawę rehabilitacji Państwa dziecka. Fizjoterapia to podstawa rehabilitacji oraz profilaktyki. Zdecydowanie możliwości jakie ma w zastosowaniu do zaleceń, są ogromne, co warto wykorzystać i zapewniamy Państwa dzieciom taką możliwość. Dodatkowo, sale rehabilitacyjne, w których odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą są wyposażone w szereg różnych, specjalistycznych sprzętów, mających na celu wspomóc pracę terapeuty, dziecka a także stać się uatrakcyjnieniem tych zajęć, co ma duży wpływ na zaangażowanie dziecka w terapię.
Nie ma nic przyjemniejszego, niż szczęśliwe, uśmiechnięte dziecko podczas terapii. A tak właśnie dzieje się, kiedy wykorzystujemy metodę Snoezelen, która polega na stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. To wyjątkowe miejsce, tzw. sala doświadczania świata, która pozwala dzieciom za pomocą zmysłów właśnie tego nieco innego świata doświadczyć i poczuć. To zmysły stanowią podstawę funkcjonowania człowieka i właśnie to wyjątkowe miejsce pozwala wszystkie je zmobilizować i poznać w warunkach bezpieczeństwa i kontroli. I mimo, że czas w Sali doświadczania świata wydaje się czasem zabawy, relaksu, gdzie stawia się na aktywność, która przebiega w sposób naturalny, to metoda przynosi wiele korzyści w funkcjonowaniu dziecka w środowisku. Gwarantujemy, że niejednokrotnie usłyszycie od swoich dzieci, w jakim „magicznym„ świecie spędziły czas!
Terapia, która na całym świecie przynosi jedne z największych sukcesów, pozwalając właściwymi działaniami, wyeliminować zachowania utrwalane z czasem, które nie pozwalają lub zaburzają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Metoda poznawczo behawioralna pozwala wykryć zachowania niewłaściwe oraz poprzez terapię, zastąpić je właściwymi. Sukcesem terapii jest to, że efektem jest nie tylko zmiana zachowania ale to, że osoba uświadamia sobie konsekwencję zmian i wyrabia prawidłowe nawyki oraz reakcje, co niezwykle ułatwia samodzielne funkcjonowanie. Co więcej, terapia przynosi ogromne efekty!
Terapia biofeedback wpływa skutecznie na usprawnianie procesów poznawczych poprzez świadomą obserwację zmian, które zachodzą podczas konkretnych aktywności mózgu dziecka. Następuje zmiana niepożądanych działań na te właściwe. Jak? Wyobraźcie sobie Państwo, że macie możliwość zobaczenia swoich fal mózgowych na monitorze w postaci planszy stymulacyjnej. Wydaje się skomplikowane? Nie, kiedy nad przebiegiem czuwa specjalista a osoba biorąca udział w sesji, otrzymuje informację w prostej postaci graficznej. Prawidłowo wykonane zadanie polega na niwelowaniu zachowań, które chcemy zmienić, na te właściwe w czym pomaga wielokrotne powtarzanie treningów.
Problemy z koncentracją, nadpobudliwość, koordynacja ruchowa, zaburzenia mowy czy niepowodzenia szkolne. To tylko nieliczne kwestie, w terapii których może pomóc metoda Tomatisa. A wszystko to, za sprawą stymulacji układu nerwowego poprzez zmysł słuchu. W metodzie tej, prym wiodą muzyka i głos i to one mają główne znaczenie podczas terapii. Zdajemy sobie sprawę, że udowodniono iż dziecko odbiera bodźce słuchowe już w łonie matki, więc dlaczego nie wykorzystać tej wiedzy o tak intensywnym wpływie głosie i muzyki na rozwój człowieka? Dodatkowo, kiedy między uchem a mózgiem następuje swoiste zaburzenie przekazu, następuje szereg czynników, utrudniających dziecku funkcjonowanie. Celem metody Tomatisa jest więc efektywny trening ucha podczas którego pacjent zakłada specjalne słuchawki, dzięki czemu dźwięk zostaje przewodzony drogą kostną i powietrzną , za sprawą czego następuje niezwykle intensywna stymulacja kory mózgowej.
Jedna z terapii, bez której trudno byłoby znaleźć rozwiązanie dla zachowań trudnych, problemów w nawiązywaniu relacji czy innych problemów wynikających z sytuacji kryzysowych bądź kwestii mających podłoże w diagnozie dziecka. Dlatego tak ważne jest dla nas, by terapia psychologiczna była stałym elementem terapii dzieci w naszych placówkach. W trakcie terapii, dziecko może przepracować wiele kwestii uniemożliwiających szereg działań oraz poszukać wraz z terapeutą alternatywnych metod do jak najbardziej prawidłowego funkcjonowania i myślenia. Terapia psychologiczna pozwala na poznanie czynności, które umożliwią lepsze radzenie sobie w życiu, efektywniejsze panowanie nad emocjami i zachowaniami trudnymi, większą swobodę w kontakcie z innymi czy przepracowanie problemów z którymi zmaga się dziecko. Nasi terapeuci dbają o to, by dziecko lepiej poznało siebie, uczą konkretnych zachowań i nawyków, co stanowi swoistą bazę do późniejszych bądź równolegle odbywających się terapii i edukacji.
Wyobraźmy sobie, jak czuje się dziecko pozbawione możliwości kontaktu werbalnego z otoczeniem? Dlatego też tak ważna i niezwykle skuteczna jest metoda stymulacji bazalnej, która opiera się głównie na określeniu sposobów postępowania z dzieckiem, głównie za pomocą komunikacji niewerbalnej, jednocześnie tworząc przestrzeń do aktywności ruchowej dziecka. Terapia odbywa się, w zależności od tego, co terapeuta chce osiągnąć w pracy z dzieckiem, poprzez pobudzanie bądź relaksację. Kluczowe jest w terapii to, że to dziecko odpowiada na bodźce, przez co może doświadczyć siebie, odbierać świat zewnętrzny czy odczuć swoje ciało i jego granice. Stymulacja bazalna ma również szerokie zastosowanie w niwelowaniu stresu czy przeciwdziałaniu i hamowaniu zachowań agresywnych. Każde z działań, które podczas terapii wykonuje terapeuta, ma na celu wyjście naprzeciw dziecka, dostrzeżenie go i jego realnych potrzeb, co ma ogromne znaczenie i przynosi efekty.
Które dziecko nie lubi piosenek, liter czy znaków matematycznych? Każde w pewnym momencie będzie zainteresowane którąś z tych zagadnień i właśnie na nich bazuje metoda Dobrego Startu. Metoda ta skutecznie wspomaga rozwój psychomotoryczny poprzez odpowiednio zorganizowaną, przemyślaną zabawę oraz aktywną naukę symboli graficznych. Terapeuta angażuje tutaj wszystkie funkcje dziecka, które są nieodłącznym elementem biorącym udział w nauce. Metoda swoje efekty zawdzięcza łączeniu elementów ruchowych, ruchowo – słuchowych, ruchowo – słuchowo – wzrokowych, czyli ściśle związanych z rytmem piosenek podczas odtwarzania znaków graficznych.
Kiedy trudno przebić się przez mur obojętności u dziecka lub brak zainteresowania ludźmi, metoda Knillów jest jedną z pewniejszych, która może przynieść pożądane efekty. Metoda, która opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, uwrażliwianiu na sygnały wysyłane z własnego ciała, wrażliwość na sygnały wysyłane nawzajem, pozwala na nawiązanie kontaktu oraz podjęcie aktywności przez dziecko. Ideą programu Knillów jest fakt, że dziecko jest aktywne i wykazuje się aktywnością a terapeuta poprzez odpowiednie ruchy kieruje uwagą dziecka, pobudzając jego zainteresowanie. Metoda bazuje na świadomym wykorzystaniu wszystkich kanałów komunikacji dziecka, która tkwi nie tylko w słowie mówionym ale gestach, mimice, dłoniach czy pozycji ciała.
Kiedy w odbieraniu bodźców pojawiają się jakieś nieprawidłowości, reakcje stają się nieadewatne czy odmienne od przeciętnych, mogą skutecznie utrudnić funkcjonowanie bądź powodować niemały dyskomfort. Wyobraźmy sobie, że nasze reakcje wzrokowe, dotykowe, słuchowe, smakowe, węchowe i ruchowe, są nieprawidłowe. Jak wiele zależy od tego, by one prawidłowo działały. Metoda terapii stymulacyjnej Drlacato pozwala na to, by w sposób kontrolowany dostarczyć określoną liczbę bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach, które są konkretnie i szczegółowo opracowane dla danego dziecka. Dzięki tym działaniom terapeuty, poprawia się ogólne funkcjonowanie organizmu dziecka oraz rozwijają funkcje neurologiczne. Terapia przyczynia się do stopniowego zanikania zachowań autostymulacyjnych, przez co zwiększa się uwaga dziecka, prawidłowe odbieranie otoczenia, współdziałanie z innymi oraz możliwości nauki.

Trudno wyobrazić sobie, że nie możemy przekazać za pomocą słów swoich myśli czy potrzeb, utrudniając bądź uniemożliwiając kontakt z innymi. By zapobiec rodzącej się w dziecku frustracji, wprowadzamy od najmłodszych lat komunikację AAC, czyli metody wspomagające komunikację osób mających trudności w porozumiewaniu się. Terapeuci poszukują odpowiedniej dla dziecka metody komunikacji, która będzie umożliwiała najlepszy z nim kontakt. Co najważniejsze, nawet dziecko niemówiące, może w miarę swobodnie wyrażać opinie, swoje emocje czy potrzeby za pomocą odpowiednio dla niego dobranej metody komunikacji. Kładziemy duży nacisk na tę formę terapii a nasi specjaliści mogą pochwalić się ogromnymi sukcesami w doborze i wspieraniu u dziecka alternatywnych form komunikacji.

Jedna z metod komunikacji alternatywnej, która pozwala dziecku na komunikację z otoczeniem nie tylko poprzez mowę. Program Językowy Makaton to system symboli i gestów. Jeżeli zastanowić się nad tym głębiej to już małe dziecko, które niekoniecznie posiada jeszcze dostateczny zasób słów, często wykorzystuje właśnie symbole i gesty, chcąc nam coś zakomunikować. Nasi specjaliści stosują Program Językowy Makaton jako alternatywną formę komunikacji, kiedy mowa u dziecka nie występuje, bądź jako wspierającą mowę, co pozwala dziecku na poczucie, że mimo pewnych ograniczeń, jest w stanie się komunikować. Dodatkowym plusem dla dziecka jest spójny i prosty system znaków umożliwiający przystępne jego wykorzystanie.

Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów, prowadzą do szeregu zakłóceń, które uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych umiejętności. Tak ważna jest więc stymulacja polisensoryczna, która pozwala usprawnić wszystkie zmysły, takie jak smak, węch, wzrok, słuch, dotyk i czucie proprioceptywne globalnie, czyli wielozmysłowo. Wiedząc, że z różnych powodów i ze względu na różne rodzaje ograniczeń wynikające z niepełnosprawności, dzieci mają utrudniony proces uczenia się, postanowiliśmy w naszych placówkach wesprzeć je dodatkowo w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata z wykorzystaniem metody stymulacji polisensorycznej. Łatwość ćwiczeń polisensorycznych dodatkowo sprawia, że dziecko czuje się pewniej i odpowiednio poprowadzone przez terapeutę, szybko osiąga sukcesy.

NDT-Bobath to jedna ze skuteczniejszych metod usprawniania ruchowego, która wspiera wszechstronny rozwój dziecka, by osiągnęło ono jak największą samodzielność. Terapia NDT-Bobath skutecznie wpływa na hamowanie patologicznych odruchów oraz wpływa na napięcie mięśniowe wyzwalając odruchy najbardziej zbliżone do właściwych. Metoda NDT-Bobath zawdzięcza swoje sukcesy ćwiczeniom całego ciała a nie poszczególnych jego partii. W swoich placówkach zapewniamy maksymalne wsparcie uczniom, na co między innymi pozwala metoda NDT-Bobath, pozwalając pozyskać dzieciom nowe umiejętności i aktywności, które umożliwiają im większą samodzielność poprawiając ich jakość życia.

Metoda, mająca na celu nauczyć dzieci właściwej komunikacji z otoczeniem, reakcji na własne emocje. Podczas zajęć dzieci biorą udział w scenkach, mających na celu odgrywanie ról, by umieć określić zachowania które są właściwe i te, które mieć miejsca nie powinny. Z doświadczenia wiemy, że dzieci niezwykle chętnie biorą udział w tego typu zajęciach, analizują zachowania swoje i kolegów oraz potrafią przenieść je na życie codzienne i zastosować odpowiednio. Trening Umiejętności Społecznych to zdecydowanie jedna z efektywniejszych metod terapeutycznych, która pozwala przeanalizować i „poczuć” przez dziecko różne sytuacje, które mogą go zaskoczyć a dzięki temu, że zostaną „przetrenowane”, nie będą dla dziecka nowością, co wpłynie korzystnie na jego zachowanie.

Metoda symultaniczno – sekwencyjna to metoda wczesnego czytania, którą wykorzystujemy w pracy w naszych placówkach. Metoda wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze swojej przygody z czytaniem lub tych, które z różnych przyczyn, mają trudność w opanowaniu tej metody. Założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Co więcej, metoda pozwala dziecku poznać całe sylaby, z których w późniejszych czasie będzie tworzyło zdania. Metoda, dzięki etapom na jakie jest podzielona, pozwala dziecku na stopniowe postępy i sukcesy, co jest dodatkową motywacją. Metoda pozwala na kreatywność, swobodę, podejmowanie wyzwań edukacyjnych oraz budowanie wiary we własne możliwości a to sprzyja rozwojowi dziecka.

Często nie zastawiamy się, jak ważne są umiejętności, które jako dorośli wykonujemy odruchowo, takie jak np. wycinanie nożyczkami czy kopanie piłki, będąc w ciągłym ruchu. Integracja bilateralna to nic innego jak współpraca dwóch stron naszego ciała w ruchu. Zauważając niezwykle częste problemy w tym temacie u dzieci, postanowiliśmy wdrożyć terapię bilateralną w placówkach, dzięki czemu stymulujemy lub hamujemy układ sensoryczny i motoryczny w zależności, jakie są potrzeby dziecka. Niezauważone problemy z integracją bilateralną mogą w efekcie skutkować problemami z pisaniem czy czytaniem a to niesie z sobą wiele późniejszych niepowodzeń nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej. Odpowiednio poprowadzona terapia pozwala na osiągnięcie sukcesów, które zaowocują wieloma zmianami w życiu dziecka na lepsze.

Możemy pochwalić się jedną z metod, która zapewne nie jest aż tak popularna w placówkach edukacyjnych a przynosi wiele korzyści. Taką terapią jest haloterapia, czyli jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia, głównie jednak dostępnych w uzdrowiskach. Wszelkie infekcje dróg oddechowych zapewne nie są Państwu obce a mając możliwość poddania dzieci regularnym sesjom haloterapii, zmniejszamy ich ryzyko wystąpienia i zauważalnie wzmacniamy odporność. To jedna z bezpieczniejszych metod terapii i regularnie wykorzystywana cieszy się ogromnymi sukcesami. Co więcej, haloterapia budzi zachwyt dzieci, kiedy mogą skorzystać z miejsca, które jawi im się jako magiczne, pełne delikatnego światła, mieniących się kryształów soli, tężni, wygodnych leżaków, relaksacyjnej muzyki, odpowiednich zabawek oraz wszechobecnej soli. A to niezaprzeczalnie wielki atut.