Skip to content

O nas

Home / O nas

Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny
Słoneczna Kraina
w Skoczowie

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” w Skoczowie mieści się przy ulicy Kościelnej, nieopodal urokliwego rynku. W bliskiej okolicy przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw oraz park. Zielona, górska
okolica Skoczowa zachęca do aktywnego spędzania czasu podczas spacerów oraz wycieczek.

Dogodna lokalizacja sprawia, że do naszej placówki uczęszczają dzieci z niemal wszystkich zakątków powiatu cieszyńskiego. Wszyscy wychowankowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca z dzieckiem prowadzona jest w
oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także obowiązującą podstawę programową według wytycznych MEN.

Przedszkole zapewnia komfortowe warunki lokalowe – dzieci spędzają czas w kolorowych, przestronnych salach. Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi salami do zajęć dydaktycznych oraz specjalistycznych – m.in. gabinet logopedyczny, psychologiczny, salę
terapii SI oraz bogato wyposażoną Salę Doświadczania Świata. Do dyspozycji naszych podopiecznych jest również położony na terenie przedszkola Ogródek Sensoryczny, w którym w ciepłe dni odbywają się zajęcia.

Jesteśmy przedszkolem terapeutycznym, co oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na terapię dzieci. Niezwykle istotne jest dla nas doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także kształtowanie i usprawnianie komunikacji,
zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, wykorzystując metody AAC. Przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej staramy się wykorzystać cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości. Nie zapominamy także o ważnej roli jaką odgrywa zabawa w życiu każdego dziecka. Widzimy w niej możliwość kształtowania kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Nasze przedszkole powstało po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, terapeutyczne i opiekuńcze zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością.
Podczas codziennej pracy obok intensywności oddziaływań terapeutycznych, stawiamy na ciepłą, przyjazną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych.