Skip to content

Często Zadawane Pytania

FAQ

Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy. Nawet jeżeli nie ma już wolnych miejsc warto zapisać dziecko na listę rezerwową. Czasami zdarza się, że ktoś rezygnuje, przeprowadza się i wówczas można skorzystać z wolnego miejsca

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

Dzieci są przyjmowane od 2,5 rż. Młodsze dzieci mają możliwość korzystania z indywidualnych zajęć w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W placówce w Skoczowie funkcjonują 3 grupy z liczebnością od 6-10 osób. W każdej grupie są dwie wykwalifikowane nauczycielki.

Tak jest, Zajęcia realizowane są na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Tak, przedszkole realizuje zajęcia w ramach WWR dla dzieci z poza placówki, na podstawie aktualnej opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zajęcia realizowane są zazwyczaj w godzinach popołudniowych lub porannych, zawsze po wcześniejszej indywidualnej konsultacji z rodzicem.

Tak, na terenie placówki prowadzimy konsultacje/diagnozy dzieci. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia dogodnego terminu i omówienia szczegółów spotkania.

Aby uzyskać tego typu dokumenty, na podstawie których realizujemy w placówce bezpłatne terapie i przyjmujemy dzieci do przedszkola, należy złożyć wniosek o wydanie takiego orzeczenia/opinii w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej. Należy także uzyskać zaświadczanie lekarskie i szereg opinii specjalistów. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami aby wspólnie przejść przez ten niełatwy proces. Służymy Państwu pomocą, wskazówkami i wsparciem w gąszczu zawiłych procedur.