Skip to content

O nas

Home / O nas

Przedszkole Terapeutyczne
Słoneczna Kraina
w Rybniku

Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina w Rybniku to miejsce, które prowadzone jest przez doświadczonego w zakresie pedagogiki specjalnej dyrektora, posiada zaplecze nauczycieli, pedagogów, terapeutów z bogatym wykształceniem, doświadczeniem i pasją w wykonywanym zawodzie.
Do naszego przedszkola zapisać można dzieci od 2,5 r.ż. i uczęszczać mogą do 9 r.ż. ( istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego). Podstawą kwalifikacji do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną .
W placówce poza kształceniem specjalnym, organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do tego celu niezbędna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka która wydawana jest również przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” rozpoczęło działalność 1 września 2019 r. Jest ono zlokalizowane w Rybniku, blisko centrum miasta, co ułatwia dojazd do naszej placówki.

Pomieszczenia przedszkola znajdują się na parterze budynku, dzięki czemu nie występują utrudnienia architektoniczne w przypadku dzieci, które poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich. Nasza placówka jest w całości wyremontowana i dostosowana do potrzeb przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajduje się u nas: szatnia dla dzieci, 4 sale edukacyjno – terapeutyczne z przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, sala rehabilitacji i integracji sensorycznej, 3 gabinety do indywidualnej terapeutycznej pracy z dzieckiem, oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Przedszkole jest doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, narzędzia diagnostyczne oraz ciekawe pomoce terapeutyczne i dydaktyczne. Na bieżąco doposażamy się zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci które do nas trafiają.
Nasza kadra stale podnosi swoje umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, aby świadczone usługi i wsparcie były na jak najwyższym poziomie.
Cenimy sobie współpracę z rodziną naszych dzieci, dlatego dbamy o stały kontakt i dobre relacje wychodzimy naprzeciw, wspieramy i pomagamy . Organizujemy indywidualne spotkania, oraz prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców na terenie naszej placówki.
Jesteśmy bardzo otwarci na działania prospołeczne, pomocowe i propagujące wiedzę w temacie niepełnosprawności i nie tylko.
Prowadzimy także konsultacje i diagnozy na terenie przedszkola dla dzieci z zewnątrz.
Naszą codzienną pracę możecie Państwo śledzić na naszym Przedszkolnym Facebooku, zapraszamy również do kontaktu telefonicznego i osobistego , chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytania .