Skip to content

O nas

Home / O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Radlinie

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Radlinie przy ulicy Rymera 169 swoją działalność rozpoczął w 2015 roku. Wyszliśmy tym samym naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rodzicom dzieci mieszkających w naszym powiecie. Wśród podopiecznych Punktu są dzieci zarówno z Radlina, jak i pobliskich miejscowości – m.in. z Rydułtów, Pszowa, Rybnika, Lysek, Wodzisławia i Żor.

Jesteśmy niepubliczną placówką, prowadzącą bezpłatną terapię, naukę i pomoc w ramach Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego oraz zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci które posiadają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Działalność Punktu jest odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby wsparcia w ramach rehabilitacji i terapii dzieci z dysfunkcjami oraz z niepełnosprawnościami.

Dostrzegając problemy rodzin wychodzimy im naprzeciw, organizując miejsce, w którym dzieci mają zapewnioną nie tylko opiekę i edukację, ale także fachową pomoc specjalistów w ramach licznych godzin terapii indywidualnej oraz grupowej.

Małe, kilkuosobowe grupy są podstawą dobrej organizacji pracy naszego Punktu i dają gwarancję indywidualizacji prowadzonych zajęć – każde z dzieci ma możliwość zaistnienia, bez poczucia odosobnienia czy „wtopienia się w tłum”.

Świadczymy usługi w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, tyflopedagogicznej, surdopedagogicznej, rehabilitacyjnej oraz integracji sensorycznej i logopedycznej dzieci.