Skip to content

O nas

Home / O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Słoneczna Kraina
w Jaworzynce

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” działa na terenie Płocka od września 2016 roku. Jesteśmy placówką ukierunkowaną przede wszystkim na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, działając w wielospecjalistycznych zespołach (logopeda, neurologopeda, psycholog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).
Naszym priorytetem jest dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Na rozwój oddziałujemy różnorodnymi formami terapeutycznymi takimi jak np.: dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia, terapia SI. Pracujemy w małych 8-osobowych grupach z dwoma nauczycielami (prowadzący i wspomagający). Każde dziecko poddawane jest diagnozie funkcjonalnej, co daje nam możliwość ustalić mocne strony dziecka oraz obszary, w których występują deficyty. Po dokonaniu diagnozy, zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zawierający cele terapeutyczne oraz formy indywidualnej pracy z dzieckiem. Jest to podstawa do rozpoczęcia systematycznej i efektywnej pracy. Progres jak i regres omawiany jest na bieżąco w celu koordynowania dalszych zindywidualizowanych działań.

Dużym atutem jest wyposażenie placówki. Posiadamy nowoczesne sale wyposażone w specjalistyczne sprzęty. Dysponujemy salą rehabilitacyjną, salą SI, salą Doświadczania Świata oraz gabinetami, w których prowadzone są specjalistyczne terapie indywidualne. Nasi pracownicy, obok specjalistycznego wykształcenia posiadają ogromne serca do pracy z dziećmi. Ważną rolę w naszej placówce odgrywa również współpraca z rodzicami. Na bieżąco omawiamy każdy dzień, przekazujemy informacje o postępach ,a także konsultujemy sposoby pracy w domu. Rodzic otrzymuje od nas także specjalistyczną wiedzę na spotkaniach – Vademecum Rodzica. „Słoneczna Kraina” prosperuje w Płocku od niedawna, ale już możemy pochwalić się pierwszymi działaniami. Organizujemy naszym dzieciom ocean atrakcji takich jak: pasowanie na przedszkolaka w starożytnym stylu, impreza Halloween, Dzień Misia, Jasełka wraz w Wigilijką przedszkolną, bal karnawałowy „W Krainie Lodu”. W naszym przedszkolu gościmy również grupy ciekawych zawodów.

Strażacy ubrali nas w swoje specjalne stroje, a policjanci udostępnili nam policyjny wóz z niebieskimi sygnałami. Uśmiech dzieci nie znikał z ich twarzy. Na warsztatach cukierniczych aktywizowaliśmy, także babcie i dziadków naszych przedszkolaków. Po zakończeniu „kuchcenia” z wielkim wigorem uczestniczyli w przygotowanych przez nas zabawach z chustą animacyjną.