Skip to content

Terapie

Terapie dla dzieci w Konin

Jedna z terapii, bez której trudno byłoby znaleźć rozwiązanie dla zachowań trudnych, problemów w nawiązywaniu relacji czy innych problemów wynikających z sytuacji kryzysowych bądź kwestii mających podłoże w diagnozie dziecka. Dlatego tak ważne jest dla nas, by terapia psychologiczna była stałym elementem terapii dzieci w naszych placówkach. W trakcie terapii, dziecko może przepracować wiele kwestii uniemożliwiających szereg działań oraz poszukać wraz z terapeutą alternatywnych metod do jak najbardziej prawidłowego funkcjonowania i myślenia. Terapia psychologiczna pozwala na poznanie czynności, które umożliwią lepsze radzenie sobie w życiu, efektywniejsze panowanie nad emocjami i zachowaniami trudnymi, większą swobodę w kontakcie z innymi czy przepracowanie problemów z którymi zmaga się dziecko. Nasi terapeuci dbają o to, by dziecko lepiej poznało siebie, uczą konkretnych zachowań i nawyków, co stanowi swoistą bazę do późniejszych bądź równolegle odbywających się terapii i edukacji.

Metoda, mająca na celu nauczyć dzieci właściwej komunikacji z otoczeniem, reakcji na własne emocje. Podczas zajęć dzieci biorą udział w scenkach, mających na celu odgrywanie ról, by umieć określić zachowania które są właściwe i te, które mieć miejsca nie powinny. Z doświadczenia wiemy, że dzieci niezwykle chętnie biorą udział w tego typu zajęciach, analizują zachowania swoje i kolegów oraz potrafią przenieść je na życie codzienne i zastosować odpowiednio. Trening Umiejętności Społecznych to zdecydowanie jedna z efektywniejszych metod terapeutycznych, która pozwala przeanalizować i „poczuć” przez dziecko różne sytuacje, które mogą go zaskoczyć a dzięki temu, że zostaną „przetrenowane”, nie będą dla dziecka nowością, co wpłynie korzystnie na jego zachowanie.

Jedna z terapii, w której mieści się szeroki wachlarz różnorodnych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie procesów, które w jakikolwiek sposób zakłócają proces porozumiewania. To stopniowe korygowanie zakłóceń, które wpływają na mowę dziecka a tym samym budzą wiele trudnych dla niego sytuacji od poczucia wyobcowania i niezrozumienia po zachowania trudne, wynikające z rodzącej się w dziecku frustracji i niemocy. Dlatego tak ważne jest aby terapia była odpowiednio wcześnie i rzetelnie poprowadzona, pod okiem specjalisty. Terapia logopedyczna to duże pole do działania, które zajmuje się usprawnianiem motoryki narządów mowy, korygowaniem wad wymowy, poprawieniem jakości funkcji językowych ale także fonacyjnej i oddechowej, rozbudowaniem zasobu słownictwa oraz daniem dziecku narzędzia w postaci alternatywnych zachowań komunikacyjnych, kiedy jest taka potrzeba. Warto podkreślić, że całkowity brak lub zaburzona komunikacja, są najczęstszą przyczyną, która utrudnia dziecku prawidłowy rozwój, dlatego tak ważne jest by każde z dzieci miało możliwość diagnozy oraz późniejszej terapii.

Integracja sensoryczna jest dość popularną w ostatnich latach formą wsparcia dziecka z niepełnosprawnością ale nie tylko.
I dobrze!
Ma bowiem ogromny wpływ na poprawę jakości życia dziecka. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozumienie i porządkowanie bodźców, które są dostarczone z otoczenia oraz naszego ciała poprzez zmysły.
Dzięki temu, zarówno osoba dorosła jak i dziecko, może zrozumieć jak funkcjonuje świat, przewidzieć niebezpieczeństwo oraz nadać sens bodźcom, które są przez nie odbierane tak naprawdę w każdym momencie i w najróżniejszym natężeniu. Jeżeli proces ten jest zaburzony z jakiegoś powodu, często pojawiają się problemy z zachowaniem, koncentracją czy koordynacją. Co więcej, terapia ta sprawia dziecku ogrom radości, bowiem skupia się na zadaniach związanych najczęściej z zabawą, takich jak huśtanie, balansowanie, zabawy z piłkami czy hamaki, dzięki czemu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Podczas zajęć, fizjoterapeuta ma za zadanie utrzymać, rozwijać i / bądź przywracać zdolność ruchową. To wykorzystanie ruchu oraz fizykoterapii, która wykorzystuje inne niż ruch czynniki fizyczne. Fizjoterapia łączy w sobie szereg zagadnień związanych z ruchem i stanowi podstawę rehabilitacji Państwa dziecka. Fizjoterapia to podstawa rehabilitacji oraz profilaktyki. Zdecydowanie możliwości jakie ma w zastosowaniu do zaleceń, są ogromne, co warto wykorzystać i zapewniamy Państwa dzieciom taką możliwość. Dodatkowo, sale rehabilitacyjne, w których odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą są wyposażone w szereg różnych, specjalistycznych sprzętów, mających na celu wspomóc pracę terapeuty, dziecka a także stać się uatrakcyjnieniem tych zajęć, co ma duży wpływ na zaangażowanie dziecka w terapię.

Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów, prowadzą do szeregu zakłóceń, które uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych umiejętności. Tak ważna jest więc stymulacja polisensoryczna, która pozwala usprawnić wszystkie zmysły, takie jak smak, węch, wzrok, słuch, dotyk i czucie proprioceptywne globalnie, czyli wielozmysłowo. Wiedząc, że z różnych powodów i ze względu na różne rodzaje ograniczeń wynikające z niepełnosprawności, dzieci mają utrudniony proces uczenia się, postanowiliśmy w naszych placówkach wesprzeć je dodatkowo w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata z wykorzystaniem metody stymulacji polisensorycznej. Łatwość ćwiczeń polisensorycznych dodatkowo sprawia, że dziecko czuje się pewniej i odpowiednio poprowadzone przez terapeutę, szybko osiąga sukcesy.

Jedna z terapii, które sprawiają, że mamy szeroki uśmiech na twarzy, patrząc na radość dzieci z obcowania ze zwierzętami. Niesamowita moc takiego spotkania sprawia, że metoda ta jest jedną z atrakcyjniejszych oraz cieszącą się wieloma sukcesami. Mamy świadomość, że kontakt ze zwierzętami ma znaczący wpływ na rozwój dziecka, jego postrzeganie świata, poczucie bezpieczeństwa, szacunku i bliskości. Te niesamowite spotkania dzieci i zwierząt sprawiają, że nawet te najbardziej nieśmiałe i wycofane, otwierają się i wychodzą ze swojej strefy komfortu. Widząc zaangażowanie dzieci w zajęcia, w planie działań terapeutycznych zapewniamy dzieciom dogoterapię, alpakoterapię, felinoterapię i hipoterapię. Każda z nich ma znaczenie w procesie rozwoju dziecka, co jest dla nas sygnałem do tego, by były dostępne w naszych placówkach.
Nie od dziś wiadomo, że sztuka ma niezwykłą moc. Korzystając więc z tej wiedzy, dajemy możliwość takiego rodzaju terapii w naszych przedszkolach. Arteterapia to nic innego, jak terapia poprzez szeroko pojętą sztukę. Podejmowanie przez dziecko różnych działań artystycznych pozwala mu wyrazić siebie, poznać swoje możliwości, odkryć to, co może dla niego do tej pory nieznane. Często to dopiero sztuka pozwala się otworzyć osobom z problemami psychicznymi czy niepełnosprawnościami. Takie otwarcie się, jest niezwykle cenne i ważne, bowiem terapeuta dopiero wtedy ma możliwość dotarcia do dziecka. Co najważniejsze w arteterapii to to, że nie są tutaj wymagane żadne specjalne uzdolnienia! Nie jest ważny efekt końcowy danego zadania a sam proces terapeutyczny. Szczególnie osoby nieśmiałe, niezdecydowane, mające problemy komunikacyjne, zmagające się z zaburzeniami lękowymi, odnajdą w tej metodzie sposób na funkcjonowanie bez utrudnień. Swoista ekspresja artystyczna daje dziecku poczucie wolności, kontroli sytuacji oraz satysfakcji, co w niezwykły sposób wpływa na jego możliwości rozwojowe.
Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Przy takiej pracy nie można wykluczyć udziału tułowia, głowy i właściwie całego ciała, ważną rolę pełni również zdolność do czucia powierzchownego i głębokiego. Terapia opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia dźwiękiem jest znana od najdawniejszych lat, sprawdzona i przynosząca zaskakujące sukcesy. Nie mogliśmy przejść wobec niej obojętnie, wiedząc jaki znaczący wpływ ma na organizm zarówno pod względem fizycznym jak i psychoemocjonalnym. Terapia dźwiękiem pozwala wprowadzić nas w stan euforii oraz wyciszenia, wywołuje szereg emocji. Pomaga się odprężyć oraz niwelować stres, co pozwala dziecku na niezmąconą niczym swobodę w działaniu i przekazywaniu myśli czy emocji. Terapia dźwiękiem jest niezwykle przyjemna a zarazem wszechstronna i bezpieczna. To jedna z tych terapii, które najbardziej lubimy ze względu na jej holistyczny wymiar, który sprawia że jej działanie odczuwalne jest w organizmie na wielu poziomach jednocześnie. A czegóż chcieć więcej?

Trudno wyobrazić sobie, że nie możemy przekazać za pomocą słów swoich myśli czy potrzeb, utrudniając bądź uniemożliwiając kontakt z innymi. By zapobiec rodzącej się w dziecku frustracji, wprowadzamy od najmłodszych lat komunikację AAC, czyli metody wspomagające komunikację osób mających trudności w porozumiewaniu się. Terapeuci poszukują odpowiedniej dla dziecka metody komunikacji, która będzie umożliwiała najlepszy z nim kontakt. Co najważniejsze, nawet dziecko niemówiące, może w miarę swobodnie wyrażać opinie, swoje emocje czy potrzeby za pomocą odpowiednio dla niego dobranej metody komunikacji. Kładziemy duży nacisk na tę formę terapii a nasi specjaliści mogą pochwalić się ogromnymi sukcesami w doborze i wspieraniu u dziecka alternatywnych form komunikacji.

Możemy pochwalić się jedną z metod, która zapewne nie jest aż tak popularna w placówkach edukacyjnych a przynosi wiele korzyści. Taką terapią jest haloterapia, czyli jedna z najbardziej skutecznych metod leczenia, głównie jednak dostępnych w uzdrowiskach. Wszelkie infekcje dróg oddechowych zapewne nie są Państwu obce a mając możliwość poddania dzieci regularnym sesjom haloterapii, zmniejszamy ich ryzyko wystąpienia i zauważalnie wzmacniamy odporność. To jedna z bezpieczniejszych metod terapii i regularnie wykorzystywana cieszy się ogromnymi sukcesami. Co więcej, haloterapia budzi zachwyt dzieci, kiedy mogą skorzystać z miejsca, które jawi im się jako magiczne, pełne delikatnego światła, mieniących się kryształów soli, tężni, wygodnych leżaków, relaksacyjnej muzyki, odpowiednich zabawek oraz wszechobecnej soli. A to niezaprzeczalnie wielki atut.