Skip to content

O nas

Home / O nas

Przedszkole Terapeutyczne
Słoneczna Kraina
w Koninie

Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina w Koninie to miejsce, które powstaje z myślą o dzieciach  i rodzicach. Jesteśmy siecią przedszkoli i punktów terapeutycznych. Cechuje nas wysoki standard pracy terapeutycznej oraz profesjonalna, zdeterminowana i doświadczona kadra nauczycielska.

Przedszkole prowadzone będzie przez dyrektora doświadczonego w dziedzinie wychowania przedszkolnego i kształcenia specjalnego.

Do naszego przedszkola zapisać można dzieci od 2,5 r.ż. i uczęszczać mogą do 9 r.ż. (istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego). Podstawą kwalifikacji do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W placówce poza kształceniem specjalnym, organizowane będzie  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do tego celu niezbędna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka która wydawana jest również przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną.

Pomieszczenia  przedszkola znajdują się w budynku „szytym na miarę” i stworzonym specjalnie na potrzeby naszych przedszkolaków. Budynek jest parterowy, dzięki czemu nie występują utrudnienia architektoniczne w przypadku dzieci, które poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich.

Nasza placówka składać się będzie z takich pomieszczeń jak:

  • sale edukacyjno-terapeutyczne z przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
  • sale rehabilitacji i integracji sensorycznej,
  •  gabinety przeznaczone do indywidualnej terapeutycznej  pracy z dzieckiem,
  • grota solna, sala konferencyjna,
  • szatnia dla dzieci, oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Ponadto Przedszkole będzie  doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, narzędzia diagnostyczne oraz ciekawe pomoce terapeutyczne i dydaktyczne.

Cenimy sobie współpracę z rodziną naszych dzieci, dlatego dbamy o stały kontakt i dobre relacje.

Jesteśmy bardzo otwarci na działania prospołeczne, pomocowe i propagujące wiedzę w temacie niepełnosprawności i nie tylko.