Skip to content

O nas

Home / O nas

Przedszkole Terapeutyczne
Słoneczna Kraina
w Koninie

Z przyjemnością informujemy, że Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina w Koninie już od roku cieszy się swoją aktywnością! Nasza placówka powstała z myślą o dzieciach i ich rodzicach, oferując wysoki standard pracy terapeutycznej  i dydaktycznej oraz zatrudniając profesjonalną, zdeterminowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską i specjalistyczną.

Dyrektorem przedszkola jest osoba doświadczona i wykwalifikowana w dziedzinie wychowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, diagnozy i terapii dziecka.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  w wieku od  2,5 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole tj. do nawet do 9 roku życia w sytuacji odroczenia u dziecka realizowania obowiązku szkolnego. Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest podstawą zakwalifikowania dziecka do naszej placówki.

W Słonecznej Krainie oprócz zajęć z zakresu kształcenia specjalnego, także organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Z tej formy wsparcia specjalistycznego korzystają również dzieci nie uczęszczające do przedszkola.

Nasze przedszkolaki czas spędzają w pomieszczeniach zaaranżowanych i wyposażonych zgodnie z ich możliwościami, dostosowanymi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Nasze przedszkole, to przedszkole bez barier, bezpieczne i sprzyjające rozwojowi dziecka, zapewniające optymalne warunki.  Pomieszczenia przedszkolne zostały specjalnie dostosowane do potrzeb dzieci, a budynek jest przyjazny dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Zapewniamy dzieciom m.in.: sale edukacyjno-terapeutyczne z przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, sale rehabilitacji i integracji sensorycznej, gabinety specjalistyczne do indywidualnej terapeutycznej pracy z dziećmi, salę konferencyjną. Wszystkie pomieszczenia są przestrzenne i  zapewniają bezpieczeństwo oraz warunki do edukacji, rewalidacji i terapii o wysokim standardzie.

Przedszkole jest doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, atrakcyjne i profesjonalne pomoce terapeutyczne i dydaktyczne, zabawki a także narzędzia diagnostyczne.

W naszym przedszkolu znajduje się także Grota Solna, miejsce relaksacji i terapii, z którego dzieci korzystają z ogromną radością. 

Nowoczesny ogród przedszkolny- miejsce wspaniałej zabawy jak i terapii,  dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami.

Cenimy współpracę z rodzinami naszych podopiecznych, dbając o stały kontakt i budowanie pozytywnych relacji.

Jesteśmy otwarci na działania prospołeczne, pomocowe i propagujące wiedzę na temat niepełnosprawności oraz inne inicjatywy. Współpracujemy z licznymi placówkami i instytucjami.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.