Skip to content

O nas

Home / O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
Słoneczna Kraina
w Jaworzynce

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” mieści się w Jaworzynce, w sąsiedztwie kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, w byłym domu katechetycznym. Lokalizacja punktu jest niewątpliwym atutem, gdyż malowniczy teren górski oraz spokojna i cicha okolica bardzo pozytywnie wpływają na organizację pracy przedszkola. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo placu zabaw oraz obiektów sportowych i lasu przyczynia się do zapewniania dzieciom zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego, spacerów, wycieczek. Obecnie do punktu przedszkolnego uczęszcza 19 niepełnosprawnych dzieci a także 34 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju. Od roku 2014 placówka zajmuje się dziećmi z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, niepełnospraność ruchowa itp.), zapewniając im dzienną opiekę, zajęcia wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitację. Zatrudnia szereg wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą z podopiecznymi terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, tyfloterapię, surdoterapię, terapię integracji sensorycznej, dogoterapię, hipoterapię, terapię Tomatis, terapię Biofeedback, refleksoterapię, muzykoterapię, choreoterapię.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” mieści się w Jaworzynce, w sąsiedztwie kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, w byłym domu katechetycznym. Lokalizacja punktu jest niewątpliwym atutem, gdyż malowniczy teren górski oraz spokojna i cicha okolica bardzo pozytywnie wpływają na organizację pracy przedszkola. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo placu zabaw oraz obiektów sportowych i lasu przyczynia się do zapewniania dzieciom zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego, spacerów, wycieczek. Obecnie do punktu przedszkolnego uczęszcza 19 niepełnosprawnych dzieci a także 34 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju. Od roku 2014 placówka zajmuje się dziećmi z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, niepełnospraność ruchowa itp.), zapewniając im dzienną opiekę, zajęcia wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitację. Zatrudnia szereg wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą z podopiecznymi terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, tyfloterapię, surdoterapię, terapię integracji sensorycznej, dogoterapię, hipoterapię, terapię Tomatis, terapię Biofeedback, refleksoterapię, muzykoterapię, choreoterapię.