Skip to content

Często Zadawane Pytania

FAQ

W naszym przedszkolu organizujemy kształcenie specjalne. Aby można było się u nas o nie ubiegać potrzebny jest dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to odrębny dokument od orzeczenia o niepełnosprawności wystawianego przez ZUS. W razie trudności, zapraszamy do nas, pomagamy przejść przez proces wydawania orzeczenia.

Tak. Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju, do którego uprawnia dokument z poradni psychologiczno-pedagogicznej: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia są bezpłatne. Podobnie, jak w przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: pomagamy rodzicom przejść przez proces wydawania opinii.

Nie. Kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju to formy, za które nie pobieramy odpłatności od rodziców. U dzieci przedszkolnych rodzice ponoszą tylko koszt cateringu i ubezpieczenia rocznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju nie ma dolnej granicy wieku. O opinię starać się można od razu po urodzeniu dziecka, przyjmujemy niemowlęta, nasi terapeuci są wyszkoleni w zakresie pracy z małym dzieckiem.

Oczywiście, prowadzimy bezpłatne diagnozy dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia dogodnego terminu.