Skip to content

Często Zadawane Pytania

FAQ

Pobyt dziecka w przedszkolu oraz terapie są bezpłatne.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole czynne jest od 7:00 do 16:00.

Tak, w ramach realizacji WWR zapewniamy dostosowane terapie do indywidualnych potrzeb dziecka.

W przedszkolu nad edukacją i terapią dzieci czuwa wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, psycholog, neurologopedzi i logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci ręki, oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy specjaliści w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu.