Skip to content

O nas

Home / O nas

Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina
w Czechowicach-Dziedzicach

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” na terenie Czechowic – Dziedzic rozpoczęło swoja działalność we wrześniu 2021r. Ideą naszej placówki jest pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci z różnego rodzajami niepełnosprawności. Poprzez nasze doświadczenie, zaangażowanie oraz stosowanie różnorodnych metod terapeutycznych, pragniemy rozwijać indywidualne możliwości, zdolności i potencjał każdego dziecka. Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest również udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom. Na terenie przedszkola kształcenie odbywa się w kilku małych grupach, co pozwala na rozwijanie sfery społecznej. Poznawczej i emocjonalnej naszych dzieci.