Skip to content

Często Zadawane Pytania

FAQ

Przedszkole realizuje zajęcia w ramach WWR dzieci z poza placówki na podstawie aktualnej opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Przedszkole jest otwarte cały rok, za wyjątkiem trzytygodniowej przerwy wakacyjnej.

Na terenie placówki jest możliwość realizowania diet zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to siedmioro.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

Na terenie przedszkola stosowany jest system komunikacji alternatywnej i wspomagających PECS dla każdego dziecka wymagającego takie wsparcia.