Skip to content

O nas

Home / O nas

Przedszkole Terapeutyczne
„Słoneczna Kraina”
w Cieszynie

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” rozpoczęło działalność 1 września 2018 r. Jest ono zlokalizowane na terenie kampusu Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
Budynek przedszkola został wyremontowany i dostosowany do potrzeb przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W budynku znajduje się: szatnia dla dzieci, 7 sal zabaw z przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, sala rehabilitacji i integracji sensorycznej, 8 sal do indywidualnej pracy z dzieckiem (w tym gabinety logopedyczne, gabinet psychologa, surodpedagoga, tyflopedagoga oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze).
Przedszkole dysponuje salą konferencyjną (wykorzystywana m.in. na szkolenia, ale również na wszelkie atrakcje dla dzieci np. bale, kino, zajęcia z zakresu sensoplastyki itp.), grotą solną i pracownią umiejętności kulinarnych dostosowaną do potrzeb dzieci. Przedszkole jest doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, narzędzia diagnostyczne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne.
Ponieważ rodzina jest najważniejszym miejscem rozwoju dziecka, dobre relacje, wspólna praca nad rozwojem młodego człowieka jest dla nas priorytetem. Dbając o jak największy komfort, bezpieczeństwo oraz spokój przedszkolaków, bez zakłócania ich procesu edukacyjnego, nasza placówka zastosowała szereg innowacyjnych rozwiązań, np.; lustra fenickie, system kamer rejestrujących zajęcia naszych podopiecznych. Dają one możliwość nie tylko swobodnego prowadzenia konsultacji, ale również obserwacji dzieci przez swoich najbliższych.